Kort voor Kids

Concept, beeldredactie en teksten voor het educatieve gedeelte van de KORT website (voor groep 6, 7, 8 primair
en groep 1, 2, 3 van het voortgezet onderwijs).
Een website met als doel leerlingen kennis te laten maken met kunst in de openbare ruimte van Tilburg.
Echter door eerst iets over (moderne) kunst in het algemeen te vertellen om het zo in een breder kader te plaatsen.

In opdracht van KORT (Kunst in de Openbare Ruimte Tilburg), beleidsafdeling kunst van de gemeente Tilburg, 2007.