Maria Digitalis 2002 (Mariaverschijningen en verdwijningen in de Mariastraat)

Hjalmar van den Akker en Toon Diepstraten

Dit project, een combinatie van animatie en Internet, was onderdeel van de kunstmanifestatie ‘Mariastraat - Kunst Dichterbij’ in Tilburg (van 4-10-2002 tot en met 27-10-2002), waarin acht Tilburgse kunstenaars en vier Tilburgse schrijvers met hun werk reageerden op de Mariastraat. Een straatje in het centrum van de stad.

Deelnemende kunstenaars: Hessel Kikstra, Ellen Rijk, Inge Claesen, Theo Hol, Hjalmar van den Akker/Toon Diepstraten, Charles Vergouwen, Tine van de Weyer en Harry Vlamings.
Deelnemende schrijvers: Tymen Trolsky, Nick J. Swarth, Jace van de Ven en Cees van Raak.

In de animatie van de voorbijgaande huizen worden de ramen en deuren willekeurig gevuld met op het Internet gevonden beeldmateriaal over Maria. Daarnaast zijn er een twintigtal geconstrueerde achtergronden die Mariaverschijningen verbeelden, of die iets met de geschiedenis van de straat, of met de bevlekte ontvangenis te maken hebben.
Zowel de plaatjes in de ramen en deuren als de geconstrueerde achtergronden verschijnen volstrekt willekeurig, en steeds op andere plekken. Hoe vaker je de cyclus bekijkt hoe meer je ziet.